Yönetim Liderlik Eğitimleri


Yönetici kadrolarının daha etkin çalışmasına ve hedeflerini sağlıklı bir şekilde başarmalarına yönelik tasarlanan Liderlik ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi eğitimi ile;
• Yöneticilerin kendi yönetim tarzlarını görmeleri,
• Çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik farklı tarzlar uygulayabilecek becerileri kazanmaları,
• Hedefleri başarmak için başarılı takımlar yaratmaları amaçlanmaktadır.Yöneticilik tarzlarına koçluk becerilerini de sistematik bir şekilde katmak isteyen yöneticilere yönelik hazırlanana Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri eğitimi ile;
• Kişilerin kendilerini diğerlerine anlatmaları;
• Çalışma arkadaşlarının gözünden kendilerini görmeleri,
• Geribildirim süreçlerinin verimliliğini düşüren savunma mekanizmalarını farketmeleri