Yetkinlik Eğitimleri


Özellikle işe yeni başlayan veya bu konuda daha önce eğitim almamış çalışanlara yönelik bu eğitimle;
• Bireylerin kurum içindeki ilişki kalitelerini yükseltmeleri
• İletişim konusunda temel kavramların öğrenilmesi
• Bu kavramları hayata geçirecek becerilerin kazanılması amaçlanmaktadır.Kurum içinde belirli departmanlara yönelik departman içi, departmanlar arası veya tüm kuruma yönelik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı bu eğitimde ;
• Kişilerin kendilerini diğerlerine anlatmaları;
• Çalışma arkadaşlarının gözünden kendilerini görmeleri,
• Geribildirim süreçlerinin verimliliğini düşüren savunma mekanizmalarını farketmeleri
• Birbirlerine geribildirim vererek hem güçlü yanları hem de gelişmesi gereken yanları hakkında daha çok farkındalık yaşamaları amaçlanmaktadır.İşi gereği ilişki geliştirmek ve yönetmek durumunda olan tüm profesyonelleri hedefleyen İş ve İlişki Yönetimi Eğitimi ile;
• İlişkilerde kazan – kazan anlayışının yerleşmesi,
• İlişkilerimizde etken olarak paradigmaların farkedilmesi,
• İlişkilerde reaktif tutum yerine proaktif tutum sergileyerek sorumluluk sahibi olunması,
• Eğitim sonrası dönemde mevcut ilişkilerini geliştirmeye yönelik eylem planı hazırlanması amaçlanmaktadır.Telefonda profesyonel iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan bu eğitim ile;
• Katılımcıların kurum kültürüne uygun telefon açması / kapaması,
• Telefonu profesyonel bir şekilde aktarması,
• Müşteri memnuniyetini sağlaması,
• Öfkeli veya şikayetçi müşterilere yönelik kendi duygularını yönetebilmesi amaçlanmaktadır.Çağrı Merkezi çalışanlarına yönelik hazırlanan Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Telefonda İletişim Eğitimi ile;
• Profesyonel çağrı alma becerilerinin geliştirilmesi,
• Outbound aramalarda kurum kültürünü temsil edecek ve müşteri memnuniyetini sağlayacak aramaların yapılmasını,
• Çağrı merkezi çalışanlarının müşteri memnuniyeti bilincinin artırılması,
• Kendi duygularını yönetebilmeleri ve olumsuz duygular altında ezilmemelerini sağlayacak araçların öğretilmesi amaçlanmaktadır.Takım Olma Eğitimi ile;
• Kurum çalışanlarının sinerji yaratarak ortak hedefler için birlikte çalışmalarına yönelik bakış açısının ve becerilerin kazandırılması.
• Takım olma yolundaki engelleri aşmada kendi sorumluluklarını yerine getirmelerinin sağlanması.
• Birlikte sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi,Kurumlarda eğitim veya farklı nedenlerle sunum yapması gereken çalışanlara yönelik sunum becerileri eğitimi ile;
• Katılımcıların profesyonel sunum tekniklerini uygulayabilmeleri,
• Etkili ve profesyonel sunumlar hazırlayabilmeleri,
• Sahne heyecanının üstesinden gelebilmeleri amaçlanmaktadır.Müşteri memnuniyetini en üst noktaya çıkarmanın en önemli unsuru olan kurum çalışanları bu eğitime katılarak;
• Mutlu müşteri yaratmada kendi rollerini görecek,
• İletişim tarzlarını daha müşteri memnuniyeti ekseninde iyileştirecek araçları göreceklerdir.
• Yıpranmadan ve yıpratmadan çalışarak hem kendi hem de müşterilerin mutluluğunu sağlayacak araçları öğrenmeleri amaçlanmaktadır.Satış kadrolarına yönelik hazırlanan Satış Becerileri Eğitimi ile;
• Satış ekiplerinin satışa yönelik iletişim becerilerinin geliştirilmesi,
• Müşteri üzerindeki izlenimlerinin olumlu ve profesyonel olarak yönetilmesi,
• Müşteri ihtiyaçlarını anlayan ve buna yönelik ürün /hizmetlerini sunan satış profesyonelleri olarak becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.