Misyon - Vizyon - Yöntem

Misyon:
Temas ettiğim kişilerin özlerinde olan cevheri fark etmelerini sağlayarak, kendi bilgeliklerine, ideal benliklerine ulaşmalarını sağlamak. Bu şekilde kendimin ve başkalarının varoluş amaçlarını gerçekleştirmeye katkı sağlamak.

Vizyon:
İnsanların hayatlarında değişime ve gelişime vesile olmak ve temas ettiğim kişilerin yaşam kalitelerinin yükselmesinde bir araç olmak.

Yöntem :

Misyon Vizyon

Çalışma Yöntemimizin temeli butik hizmettir. Müşteriye özel, ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışılır.


İhtiyaç Analizi: Kurum kültürü, hedefleri, eğitime katılacak kadronun profili ve gerekli evrak, doküman incelemesi, odak grup çalışması.

Tasarım : Belirlenen ihtiyaca yönelik eğitim içeriğinin oluşturulması.

Müşteri Onayı : Oluşturulan içeriğin müşteri onayına sunulması.

Revizyon : Müşteriden gelen geribildirimler ışığında içeriğin son haline getirilmesi.

Takip : Eğitim sonrasında arzu edilen sonuçlara ulaşmayı sağlamak adına takip sistematiğinin kurgulanması ve uygulanması.